Methode

De berekening van de Bevolkingscalculator gaat uit van een leeftijdsopbouw, waarin iedere leeftijdscategorie een andere kans heeft op overlijden en op het krijgen van een kind. Deze kansen per leeftijdscategorie zijn gebaseerd op gerenommeerde gegevensbronnen. De leeftijdsopbouw wordt voor ieder jaar opnieuw berekend (alleen wordt dat niet getoond, om het voor de gebruiker eenvoudig te houden). Immigranten krijgen in deze berekening ook een bepaalde leeftijdsopbouw (vooral jonge mensen) wat ook weer de kans bepaalt dat zij een kind krijgen of overlijden. Dus veel/weinig geboortes/immigranten bepaalt hoe de berekende leeftijdsopbouw over de jaren verandert. Het kindertal per Nederlander dat de gebruikers van de Bevolkingscalculator kiezen, is de som over alle leeftijdscategorie├źn van de kans op een kind.