Over mij

Als milieukundig en hydrologisch onderzoeker heb ik in verschillende delen van de wereld gewerkt. Daardoor heb ik vaak gemerkt dat bijna alle milieuproblemen uiteindelijk terug te voeren zijn naar bevolkingsgroei. Dat heeft me er in 2009 toe aangezet om actief te worden in Population Matters en om in 2012 een artikel hierover te schrijven. In dit artikel heb ik de wereldwijde bevolkingsgroei en de consequenties daarvan geanalyseerd voor de overgebleven wildernis in de wereld. De milieueffecten van bevolkingsgroei zijn vaak het duidelijkst op wereldschaal, omdat voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen over de hele wereld getransporteerd en verhandeld worden. Om het handelingsperspectief echter wat concreter te maken voor Nederlanders en informatie te geven die raakt aan alledaagsere keuzes, heb ik in 2023 de Bevolkingscalculator gemaakt. Daarmee hoop ik dat op een eenvoudige manier inzichtelijk wordt hoe onze keuzes uiteindelijk onze bevolkingsomvang bepalen, en daarmee het beslag dat we op de natuur leggen.